Thông tin dự án

Sàn thương mại điện tử YSG

Nâng cấp và phát triển hệ thống web site thương mại điện tử cho công ty YSG thuộc tập đoàn YCH

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Phần mềm tổ chức cán bộ

Out source

Quản lý Hồ sơ thanh tra

Out source

Hệ Thống Quản Lý Giao Việc

Out source