Thông tin dự án

Cổng TTĐT Quảng Ninh

Phát triển cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

Tổng cục dự trữ nhà nước

SharePoint, Maintenance

Tổng cục môi trường

SharePoint, Out source, Portal

VCB Nâng cấp hệ thống

SharePoint, Migration