Thông tin dự án

  • Danh mục: OutSource
  • Khách hàng: NewIT Japan Company
  • Tham khảo: #

Học Tiếng Anh trực tuyến

Nâng cấp và phát triển web site học tiếng anh cho Nhật

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

Phần mềm tổ chức cán bộ

Out source

Quản lý Hồ sơ thanh tra

Out source

Hệ Thống Quản Lý Giao Việc

Out source