TRIỂN KHAI PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

Đa số doanh nghiệp nhận thức được vai trò của phân tích dữ liệu (Data Analytics). Theo báo cáo “Big Success with Big Data” được Accenture (công ty cung cấp công nghệ và dịch vụ tư vấn quản trị độc lập) thực hiện: 89% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nghĩ rằng Big Data (Dữ liệu lớn) sẽ làm thay da đổi thịt hoạt động kinh doanh như Internet đã từng làm.

CÁC ANTI-PATTERN NÊN TRÁNH ĐỂ CODE KHÔNG BIẾN THÀNH ĐỐNG RÁC

Cách đây không lâu, mình có giới thiệu về Design Pattern, những mẫu thiết kế code giúp giải quyết vấn đề, giúp code dễ bảo trì, dễ mở rộng hơn. Kì này, ta sẽ nói về anti-pattern. Khác với design pattern, anti pattern cũng là những cách thiết kế để giải quyết vấn đề, nhưng sử dụng nó lại… gây ra nhiều vấn đề hơn.